הייעוד של האדם הלבן באימפריאליזם הבריטי

נושא הייעוד והשליחות שהוא מוטיב נפוץ ושגור באימפריאליזם הבריטי , יוצג במאמר זה תוך ניסיון לאפיין את מהותו בתופעה היסטורית . בחלק הראשון של העבודה אנסה לענות על שאלות הנוגעות להתהוותה ההיסטורית של תודעת השליחות ; בחלק השני אנסה לאפיין את תכניה ; החלק השלישי יעסוק כביטוייה בעליל של התופעה בתקופת האימפריאליזם בשיאו ; החלק הרביעי יתמקד בתזה , שתודעת הייעוד האימפריאליסטי היתה מעין אידאולוגיה של לאומיות בריטית . בחלק החמישי אציג את תהליך התפרקותה של תפיסת השליחות הלאומית . הסיכום , בחלק השישי , ינסה לחשוף את המשמעות ההיסטורית של רעיון 'נטל האדם הלבן , ' בעזרת ספר של ר' קיפלינג . א כיצד מופיעה תודעת השליחות בעיני נושאי התודעה ובעיני המתבוננים בה ? התשובה לכך ניתנת בדרך כלל , בשורות המפורסמות של משורר האימפריאליזם , רודיארד קיפלינג : Take up the White Man ' s Burden Send forth the best ye breed Go bind your sons to exile To serve your captives' need . 1 חסידי התפיסה , שהאימפריאליזם הוא ייעוד , מצטטים תמיד שורות אלה כדי להמחיש את התדמית העצמית המופגנת בגאווה על ידי חסידי האימפריה . משמעו של המס...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב