אירדנטיזם: בחינה מחדש של הלאומיות

כוונתי במאמר זה להציג כמה הערות על האירדנטיזם , המבוססות בעיקר על דוגמאות מן המאה ה 19 ומן התקופה שבין שתי מלחמות העולם . השימוש במונח אירדנטיזם הוא לעתים בלתי מדויק . כאשר נזקקים לו כדי לציין כל תביעה להחזרה או לרכישה של טריטוריה , יש בכך כדי להטעות . כך , למשל , כותרת בנוסח 'ההתייחסות הבריטית לאירדנטיזם הקולוניאלי הגרמני באפריקה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם' - שמצאתי ברשימת מאמרים על אירדנטיזם - מעוררת גיחוך . גם אילו היתה ממשלה גרמנית , כזאת או אחרת , שפעלה ברצינות להחזרת הקולוניות האפריקניות שאבדו לגרמניה במלחמת העולם הראשונה , אירדנטיזם לא היה יכול להיות המונח המתאים לתיאור מדיניותה . הטיעונים החזקים ביותר בזכות השבתה של 'האבדה' האמורה לבעליה , מטעמים של צדק או של צורך השעה , הועלו בזמנים שונים דווקא על ידי הממשלה הבריטית , כחלק ממאמצי הפייסנות שלה במחצית השנייה של שנות השלושים . אחת ההתייחסויות המעטות של היטלר לאותן קולוניות היתה בנאום ב , 1936 שבו לעג לרעיון ההחזקה בקולוניות שלא לצורכי ניצול כלכלי וקבע כי גרמניה זכאית להשתתף בניצול כזה . האירדנטיזם מבוטא , בדרך כלל , ברטוריקה ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב