מאתיים שנה של הגירה והתיישבות בדרום־אפריקה

הנושא הגירה והתיישבות באימפריה הבריטית הוא רחב כפי שהיתה פעם האימפריה עצמה . רשימת מניעי ההתיישבות כוללת את כל קשת המניעים האנושיים , החל בדתיים וברוחניים וכלה בחומרניים ובהרפתקניים . ובאשר לתהליך ההתיישבות עצמו , נראה שאין סוף למגוון הצירופים השונים של היסודות העיקריים שהשפיעו על ההתיישבות : המתיישבים , האדמה והילידים . בחרתי להתרכז במאמר זה באזור קולוניאלי מסוים , דרום אפריקה , שבו מודגמות ומתמקדות הרבה מן הבעיות שליוו את תהליכי ההגירה וההתיישבות , עד שהוא מופיע לפנינו כמעט כתמצית הבעיה כולה : אזור שגם יושב וגם נכבש ; היו בו בעיות של גזעים שונים וגם בעיות של עמים אירופיים שונים : באו בו לביטוי מניעים של דת ושל השקפות עולם לצד מלחמות פרימיטיביות על עשב ועל מעיין ; היה לו אופי של תחנת מסחר , מאחז אסטרטגי , התיישבות חקלאית , התפשטות פסטורלית , ולבסוף - ולפתע - מוקד מובהק של "אימפריאליזם קפיטליסטי . " מאז שפיתח טרנר את הקונצפציה של ה"ספר" לשם הסברת התפשטות ארצות הברית , אי אפשר עוד בלעדיו . תכונותיו החשובות הן ניידותו המתמדת והופעתו בסוגים שונים : ניתן לדבר על גבול התיישבות , גבול מסחר ,...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב