התקוממות חג הפסחא: אירלנד 1916

חיפשתי מובאה נאה לפתיחת הרצאה זו לזכר יעקב טלמון בספרו רומנטיקה ומרי , העוסק בתנועות לאומיות במאה ה . 19 שהרי מה מתאים לאירלנד יותר מרומנטיקה ומרי ? ואמנם אירלנד נזכרת באותו ספר פעמיים . לראשונה : ' בצרפת ובמקומות אחרים הלחם היה עדיין עיקר מזונם של העניים בעוד תפוח האדמה מתחיל לכבוש את מקומו במרכז ומזרח אירופה וכמובן באירלנד' ( והיה בכך כדי לאכזב : מה יכול להיות רומנטי פחות מתפוח אדמה . (? בשנית , בדיון על הגורמים לתנועות לאומיות בכללותן . 'באירלנד , ' כותב טלמון , 'היתה זו הבעיה האגררית שהיתה חשובה מכל . ' לאמור , תדמית הלאומיות האירית נטועה באותו ספר בבעיות אגרריות המודגשות על ידי דיכוי דתי , וכן בסבל ורעב שנכרכו ביבולים הכושלים של תפוחי האדמה . טלמון אינו מרבה לדון באירים גם בספרו המשיחיות המדינית : השלב הרומנטי . ולא רק הוא . אירלנד אינה נזכרת כמעט בספרים שעניינם בלאומיות ; בתקופה שהיסטוריונים כתבו על התנועות הלאומיות של אומותיהם והמעיטו להתעניין בלאומיות בכללותה , אירלנד הוזנחה יחסית ( אם כי הוגי דעות כמו מאציני [ Mazzini ] וטוקוויל [ Tocqueviiie ] הרבו להתעניין בהשוואה בין האירי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב