הכנסייה הקתולית והתנועה הלאומית האירית

א שאלת יחסה של הכנסייה הקתולית לתנועות לאומיות עלתה בהיסטוריה פעמים רבות והיא אקטואלית בימינו . פולין כאילו מציגה בעליל את הקשר ההיסטורי החי עדיין בין לאומיותה ובין דתה ואת ההתמזגות של רגשות דתיים ופטריוטיים . הקיצונים בצפון אירלנד מזדהים על פי דתם . ולכן נקרא ארגון האיי . אר . אי . Irish Republican Army ( I . R . A . ) "המחתרת של הקתולים . " השאלות מוכרחות להישאל : האם יש התייחסות לתנועות לאומיות שהיא אופיינית לכנסייה הקתולית ? האם עצם האוניברסליות הטבועה בהשקפת עולמה של הכנסייה הקתולית קובעת יחס מסויג לתנועות לאומיות ? האם נטייתה של הכנסייה הקתולית לשליטה מקפת על חיי המאמינים פועלת הלכה למעשה נגד הפרדת הדת מהמדינה ? האם הכנסייה הקתולית חייבת להתנגד מעצם טיבה לנאמנויות לאומיות מוחלטות ? האם המבנה ההייררכי הכרוך בתאולוגיה ההייררכית מכתיב תפיסת עולם שמרנית הנוגדת כל מהפכנות ובכלל זה מהפכנות של תנועה לאומית ? ב היו כמובן תנועות ומהפכות לאומיות רבות בארצות קתוליות ותפקיד הכנסייה או הדת בהן לא תמיד אחיד או ברור . בתנועות הלאומיות בדרום אמריקה גבר גוון של רעיונות משכיליים ומהפכניים על הגוון...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב