ארץ מקודשת בתאוריה ובמעשה של הלאומיות המודרנית

' ארץ הקודש , ' 'רוסיה הקדושה , ' 'אירלנד הקדושה / 'הארץ המובטחת אמריקה' - כיצד הפכו ארצות למקודשות בשיח של הלאומיות ? רטוריקה , כידוע , משמעה כוח ושליטה , ולכן אנו חושדים מיד כי לפנינו מניפולציה . ראוי לשאול אפוא האם הפוטנציאל של ארץ להיחשב בשיח של הלאומיות כמקודשת טבוע במבנה של מושג הלאומיות , או נובע מן האסטרטגיות שנוקטות מדינות , כנסיות ותנועות לאומיות , או שמא הוא תוצר של גורמים אחרים כגון טבע האדם . אחד ההסברים ל'ציווי הטריטוריאלי' בלאומיות , או אפילו לנטייה של הלאומיות להתחבר לטריטוריה , מתייחס להשפעה של כתבי הקודש היהודיים : אם מתנת האל קידשה את ארץ ישראל לדידו של העם היהודי , אפשר לקדש ארצות אחרות לדידם של עמים אחרים . הסבר תאורטי אחר , מנוגד לכאורה , אינו נושא עיניים אל היושב במרומים אלא משפיל אותן כלפי חיות הארץ . עיקרו : קיים באדם מעין אינסטינקט טריטוריאלי . כשם שחיות מסמנות את הטריטוריות שלהן ואחר כך לוחמות עד מוות להגן עליהן , כך עושים גם בני אנוש . מי שהציג תאוריה זו לראשונה , ב , 1940 היה הביולוג האוסטרי קונרד לורנץ . ( Konrad Lorenz ) הוא , וההולכים בעקבותיו , רואים א...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב