הציונות והלאומיות באירופה: מבט השוואתי

הלבטים שליוו את הציונות מראשיתה נמשכים גם היום , והם המייחדים את התנועה הלאומית היהודית מתנועות לאומיות אחרות . בחינת קווי דמיון ושוני בין תופעות היסטוריות תורמת להבנתן , ובכל זאת לשאלת השוני או הדמיון בין הציונות והתנועות הלאומיות באירופה אין תשובה פשוטה , משום שאין דגם אחד של לאומיות אירופית שלפיו אפשר לבחון את הציונות , ואין דגם אחד של ציונות ; שהרי היא , עצמה , נתפסה בצורות שונות על ידי זרמיה השונים במהלך הדורות , כתנועה מדינית , או תרבותית , או חברתית או דתית , או כצירוף של היבטים וכיוונים . ההשוואה בין הציונות והתנועות הלאומיות האחרות נתפסת , לפעמים , כשאלה של בדיקת נתונים , כמו למשל , האם יש או אין ליהודים טריטוריה או שפה משותפת , או מיתוס של מוצא משותף כפי שיש לצ'כים או להונגרים ? התשובות הניתנות הן שונות . אפשר לומר שיש מיתוס מוצא ויש ארץ מוצא היסטורית ויש שפת התנ"ך , ואלה ממלאים אותו תפקיד שמילאו בתנועות הלאומיות של עמים אחרים , אך ניתן גם לטעון טענה הפוכה , ולהדגיש דווקא את עובדת הפיזור בעולם כהוכחה להיעדר טריטוריה כבסיס לתביעות הלאומיות ; ניתן גם לציין את בליל השפות והתרבוי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב