תאוריות על הלאומיות ומידת חלותן על הציונות

הניסיון להחיל על הציונות תאוריות העוסקות בלאומיות הוא מורכב מלכתחילה , בגלל המצעד הרבעוני של התאוריות ובגלל התדמית המשתנה תדיר של הציונות . על פי התפיסה של דור המייסדים עיקרה של הציונות היה טמון בתחייה חברתית , פוליטית ותרבותית . משמעותה של הציונות נוסחה במונחים של העם היהודי בכללותו , על אף ההבחנות המעשיות בין חלקיו . פונקציונלית הציונות נתפסה במונחים של התיישבות . לעומת זאת בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה לבשה הציונות תדמית חדשה , זו של תנועה להגדרה עצמית , לשחרור לאומי ודה קולוניזציה של קהילה יהודית אחת , היישוב הארץ ישראלי , אי אפשר למצות את השאלה באיזו מידה התאוריות על הלאומיות שעלו בשבעים השנים האחרונות תואמות את מהותה רבת הפנים של הציונות , אבל ישנם כמה דברים שאפשר לומר . קודם כל אבהיר את ההנחות שלי לגבי המושגים העיקריים . בהגדרתה הרווחת הלאומיות היא אידאולוגיה פוליטית בת כמאתיים שנה השואפת להביא לחפיפה בין הקבוצה התרבותית ובין המדינה הפוליטית . הגדרה זו מקובלת למשל גם על דעת גלנר ( Geiiner ) וגם על דעת סמית . ( Smith ) פחות מקובלת על דעת הכול היא הנחה שנייה - שהלאומיות נוצרה לק...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב