הלאומיות בראייה היסטורית

הלאומיות , הן כאידאולוגיה והן ככוח דינמי , הופיעה בעולם לפני מאתיים שנה והשפעתה רבת העוצמה נמשכת בימינו . היו ויכוחים אין ספור על טיבה . בחיי יום יום אנו נתקלים בריבוא פניה של הלאומיות , אך לעולם לא ברעיון המופשט . מכאן האתגר לתפוס את מהותה החמקנית . אלה המאמינים בלאומיות , ובפרט אלה הקובעים כי יש הבדלים מוטבעים בין עמים , טוענים כי אין בני אדם , אלא רק גרמנים , צרפתים , אנגלים וכר . באופן דומה , ניתן לומר כי אין לאומיות , אלא רק תנועות לאומיות . אלא שגם טיעון זה שגוי כנראה , שהרי קיימת למעשה אידאולוגיה פוליטית מודרנית , ולה גלעין של כמה עקרונות ומשתנים , ובצדק היא נקראת האידאולוגיה של הלאומיות . אמנם לא ניתן לראותה , אך ניתן לגזור על קיומה המופשט מתוך תופעות היסטוריות מוחשיות . בשפת בנטו היו , כפי שמספרים , מאות שמות לכל הסוגים השונים של בקר ( אדום , לבן , קטן , גדול וכר ( ' ואף לא שם אחד לרעיון המופשט פרה . וכשם שאנו יודעים שהפרה קיימת , אף כי מעולם לא ראינו אותה בצורתה הצרופה , כך אנו יודעים שהלאומיות קיימת . ישנם היסטוריונים , שביטויי הלאומיות במאה העשרים דוחים אותם , והם טוענים של...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב