רשימת המקומות שנתפרסמו בהם המאמרים

הלאומיות בראייה היסטורית 3 "Nationalism in Historical Perspective " , Journalof International Affairs , 1992 , No . 2 , Columbia University הלאומיות : חי , צומח , דומם או חושב ? 33 "Nationalism : Animal , Vegetable , Mineral or Cultural ? " , The Australian Journalof Politics and History , vol . 40 , 1994 , Essays in Memory of Eugene Kamenka , University of Queensland חקר הלאומיות כפנומן היסטורי 51 י' ריינהרץ , יי שלמון , גי שמעוני ( עורכים , ( לאומיות ופוליטיקה יהודית : פרספקטיבות הדשות , מרכז שזר 1996 מאתניות ללאומיות 77 "From Ethnicity to Nationalism " , Contention , vol . 5 , No . 3 , 1996 , Indiana University Press תאוריות על הלאומיות ומידת חלותן על הציונות 99 פי גינוסר , אי בראלי ( עורכים , ( עיונים בתקומת ישראל : ציונות - פולמוס בן זמננו , המרכז למורשת בן גוריון 1996 הציונות והלאומיות האירופית 121 אי שפירא , י' ריינהרץ , יי הריס ( עורכים , ( עידן הציונות , מרכז שזר 2000 הציונות והלאומיות באירופה : מבט השוואתי 139 מפנה , במה לענייני חברה , יד טבנקין 2002 "Zionism and European Nat...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב