מבוא

הספר בשם האומה הוא אסופה של מאמרים ומסות על הלאומיות שנכתבו על פני כעשרים שנה , בתקופה שהלאומיות שבה למרכז הזירה הבינלאומית בתנופה גדולה בעקבות התמוטטות ברית המועצות , וגם העיסוק האקדמי בתופעה פרץ בהיקף חסר תקדים והתפשט על דיסציפלינות רבות . הספר , המכיל 26 פרקים שכל אחד מהם עומד ברשות עצמו , משקף את התפתחות החשיבה והמחקר על הלאומיות בכלל ובמידת מה גם על הציונות כביטוי פרטיקולרי של תופעה אוניברסלית . חלק מן המאמרים עוסקים בהשוואת הציונות לתופעות לאומיות אחרות . הספר נע בין תאוריה להיסטוריה ובוחן את הקשר ביניהן . שפע התאוריות השונות המציגות הסברים סותרים ללאומיות מוביל למסקנה שאין נוסחה אחת המתאימה לכל התנועות הלאומיות . לצד דיונים תאורטיים כולל הספר גם תיאורים וניתוחים של ביטויי לאומיות מיוחדים , כגון מרד הפסחא באירלנד בשנת , 1916 התהוות האומה של הבורים הדרום אפריקנים במהלך המאה ה , 19 מנהיגותו של הרצל במבט השוואתי , ועוד . שלושה פרקים דנים בבעיות של דת ולאומיות בישראל ובעמים , כגון קורות המושג "ארץ קדושה" וההשפעה שהיתה לתרגומי התנ"ך על הלאומיות בעולם הנוצרי . המאמר האחרון בספר הוא חד...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב