קיצורים

אג' אגרות Epistuiae אג " י ודרשות ] על איגרת יוחנן in epistuiam Johannis אג " פ נגד איגרת פארמניאנוס Contra Epistuiam Parmeniani א"פ נגד שתי אגרות הפלאגיאנים Contra duas epistuias Pelagianorum אל ו נגד האקדמיקאים Contra Academicos כ"ב בחינות ביקורתיות Retractationes ב"ח על הבחירה החופשית De libero arbitrio ב " ת ביאורים לתהלים Enarrationes in Psalmos ג"ח על גמול החוטאים De peccatorum mentis ד"א על הרת האמיתית De vera religione דר' דרשות Sermones הה " ה על הוראת חסרי ההשכלה De catechizandis rudibus הט"ב על הטוב שבנישואין De bono conjugali הס"א על הסכמת האבאנגליסטים De consensu evangelistarum ויד ' וידויים Confessiones ח"כ על חסד כריסטוס ועל החטא הקדמון De gratia Christi et de peccato originali n"n על החיים המאושרים De beata vita טב' על הטבילה De baptismo ט"ח על הטבע והחסד De natura et gratia י"פ נגד יוליאנוס הפלאגיאני Contra Iulianum Pelagianum כ " ה על 'כמות' הנפש De quantitate animae מא " י מאמר על אבאנגליון יוחנן Tractatus in Evangelium Johannis  אל הספר
מוסד ביאליק