רשימה ביבליוגראפית קצרה

מהדורת אוגוסטינוס של הבנריקטינים של סנט מאור ( פאריס , , ( 1700-1679 שחזרה ונדפסה לעתים קרובות , מצויה אצל ( פאריס , J . P . Migne , Patwlogia Latina ( 1842-1841 דרשות נוספות מצויות אצל J . Morin , Sennones post Maurinos reperti ( רומא , ( 1930 ואצל ( אוטרכט , . C . Lambot , Sermones Selecti ( 1950 מדריך להללו מצוי אצל P . P . Verbraken , Etudes critiques sur les sermons authcntiques de S . Auguslin ( סטינבתגה , . ( 1976 לעבודות עיקריות רבות יש מהדורות מודרניות בשתי סדרות : Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum ; Corpus Christianorum לאחוז ניכר קיימים תרגומים לאנגלית , כגון , Oxford Library of the Fathers ( 1838-8 1 ) -ב סדרה שנערכה בידי , M . Dods ( T . & . T . Clark and Eardmans ) ושלוש סדרות שהופיעו לאחרונה ; Library of Christian Classics ; Fathers of the Church : Ancient Christian Writers יש תרגומים חדשים של הוצאת Penguin של הוידויים ( R . Pine-Coffin , London , 1961 ) ועיר האלוהים ; H . Bettenson , London 1972 ) מהדורה חדשה . ( 1984 המהדורה הטובה ביותר של הוידויים היא של A ...  אל הספר
מוסד ביאליק