אוגוסטינוס

הנוי צידוויק מוסד ביאליק ו ירושלים סדרת מבואות ע ^ וב כללי : גיורא כרמי ^ 'ע וב עטיפה : ר ^ ל הכהן , *< יר'ס גו > י ? בדנ ? ס בדקוס קרינטיב , 'רובלים סדרת מבואות העורך הכללי : משה ברש הנרי צ ' רוויק / אוגוסטינוס הנרי צ'דוויק אוגוסטינוס תרגם מאנגלית דוד רוקח  אל הספר
מוסד ביאליק