פרק שני ייחוד אלוהים והאידאליזם הפילוסופי

' ייחוד אלוהים' הוא המושג העומד במרכזה של 'דת התבונה' והוא נושאו של הפרק הראשון בספרו של כהן . הכרת מושג זה והבנתו על כול דקויותיו הן התשתית להבנת התפתחותה ההיסטורית של 'דת התבונה , ' המתבטאת בספרותה . הכרה אפריורית של מושג זה מחד , ועיון עדין ומדוקדק במקורות הספרותיים של 'דת התבונה' מאידך , עשויים להוביל להעמקת הבנתו של מושג זה במלוא משמעותו ולכול השלכותיו . מקור ספרותי היסטורי ראשון להכרת ייחוד זה מוצא כהן בדברי אלוהים למשה במעמד הסנה : "אהיה אשר אהיה" ( שמות , 'ג יד . ( כהן מכנה הופעה ספרותית זו "גילוי ראשון של אלוהים זה של ההוויה , " אשר אפשר שהוא "הפלא הגדול ביותר בין כל פלאי הסגנון של המקרא ' . " כאן מתגלה לראשונה המושג של אמונת הייחוד בלבוש מילולי ספרותי . על ידי ניתוח משמעותו של הביטוי "אהיה אשר אהיה" לכל דקויותיו מראה כהן שביטוי זה אוצר בתוכו את טיבה המיוחד של 'דת התבונה , ' הנכללת ביסודה בתוך האתיקה . ייחוד זה , מבהיר כהן , אין משמעו רק הבדל מספרי בין אלים רבים לאל יחיד . עיקר חידושו של ייחוד האל הוא בכך שהאל מתואר כהוויה = ) 'אהיה - ( ' כמנוגד גם לעולם הטבע החומרי . ניגוד זה...  אל הספר
תבונות