יעקב ברנאי: היסטוריוגרפיה ולאומיות

יוסף שלמון יעקב בתאי , היסטוריוגרפיה ולאומיות : מגמות בחקר ארץ ישראל ויישובה היהודי , , 1881-634 הוצאת מאגנס , ירושלים 249 , 1995 עמודים הספר שלפנינו בא לבדוק את תולדות התרבות הספרותית של ארץ ישראל בראי ההיסטוריוגרפיה , נושא מורכב משום שהמוצר הנבדק מכיל בתוכו אסכולות היסטוריות שונות , תקופות שונות , אישים מרקע שונה וספרות בעלת איכויות לא שוות . ההיסטוריון המתמודד עם נושא כגון זה צריך לידיעה רחבה גם בחומר הנחקר וגם בהקשרים החברתיים והאישיים המעורבים בתהליך היצירה הספרותית . מחקר היישוב היהודי בארץ ישראל לדורותיו ומחקר תולדות ארץ ישראל בכלל רצוף מגמות היסטוריוגרפיות ואינטרסים אישיים רבי פנים . המאבק הפנימי בתוך החברה היהודית זה יותר ממאה שנה על ניכוס התחייה הלאומית היהודית בארץ-ישראל מעמדות מחייבות או שוללות משאיר כמובן את רישומיו על ההיסטוריוגרפיה . זה כולל את המאבק בתוך האורתודוקסיה בין תומכי הרעיון למתנגדיו ; את תנועת הפועלים היהודית שנקרעה בין מגמות שונות בקרבה - בין הרוצים ביתר התכללות בתנועה הסוציאליסטית הבין לאומית ובין השואפים ליתר הגדרה לאומית במסגרת של יחידות רב לאומיות או חד ל...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב