ביקורת ספרים

אל- שילר עיר המתים של יחשלים מירון בנבנשתי עיר המנוחות , בתי העלמין של ירושלים כתר . 176 עמי . פורמס אלבומי , בליווי תמונות רבות במשך כל הדורות כמעט נהרו מבקרים ועולי רגל לירושלים כדי להתרפק על עברה ואתריה הקדושים . ברם , יותר משבאו לחיות בה , באו רבים כדי למצוא בה את מנוחתם האחרונה . כך , בעוד שהעיר הגשמית , ידעה בתולדותיה עליות ומורדות וגבולותיה התרחבו והצטמצמו חליפות , התרחבות "עיר המתים" לא פסקה מעולם . דומה שאין עוד עיר שבה בתי הקברות כבשו להם מקום כה נכבד - תרתי משמע - כמו בירושלים . זאת ועוד , מאחר שהעיר על אתריה חרבה ונבנתה חליפות פעמים רבות , היו בתי הקברות שלה לאחד מהשרידים החשובים ביותר , שכן מעצם טבעם , בהיותם מתחת לפני הקרקע , הם היו נתונים פחות להרס . הם מהווים , על כן , אלמנט ראשון במעלה כדי להתחקות אחר קורות העיר ועברה , לעתים מזווית לא שגרתית . למותר לציין שבירושלים עשרות בתי קברות המהווים מעין בבואה לעיר החיים עצמה , על מגוון הדתות והעדות שבה ( והעימותים הבלתי פוסקים ביניהן . ( הרעיון להתחקות אחר קורות העיר וחווייתה דרך בתי העלמין שלה , מבטיח על כן מסע מרתק מאין כמוהו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל