בית הכנסת בבית הרב (הישיבה לשעבר‭.(‬ הרב קוק נושא דברים לפני תלמידיו