בצלאל הישן, ‭.1907‬ קבלת פנים לוולפסון, נשיא ההסתדרות ‭jni'sn‬