בצלאל הישן ברוו' אדלר 7 דהיום. בצלאל שץ עם תלמידי‭1910 ,!‬