בעקבות בצלאל הישן

יהואש ביבר ברחוב אדלר מס' 7 ניצב בית אבן בן שתי קומות . בקיר המערבי של הבית קבועה שמש אבן עגולה ובמרכזה האות ט ' באמהרית עתיקה - סמלה של הקיסרית טאיתו - אשתו של הקיסר מנליך השני . סמל דומה קבוע בבניין רשות השידור ברחוב הלני המלכה . זהו בית אתיופי במקורו שנבנה ביוזמתה של הקיסרית האתיופית . בניין דומה לו כמעט בכל ניצב ברחוב אתיופיה מס' . 8 שני הבתים נבנו להשכרה בשנת 1906 ממזרח למנזר האתיופי "דברה גנת " - הר גן העדן , כדי שיסייעו בכלכלת הקהילה האתיופית הקטנה בירושלים . כיום משמש הבית ברחוב אדלר את "המחלקה לטיפול באם ובילד " של עירית ירושלים . הבאים בשעריו , אינם מעלים ודאי על דעתם כי לבית זה חלק בקורות בית הספר העברי הראשון לאמנות - "בצלאל . " " בצלאל - בית מדרש למלאכות ולאמנות" - כשמו הראשון , שכן תחילה ברחוב החבשים ורק 1908-ב עבר לשני הבניינים ברחוב שמואל הנגיד . 12-10 נושא רשימה זו הן אותן שנתיים ראשונות שבהן פעל בצלאל ברחוב החבשים . בצלאל הישן של שץ פרופסור שץ הגיע לירושלים בסוף . 1905 את בואו מתארת יהודית הררי בספרה בין הכרמים ( הוצאת דביר , תש '' ז ;( ... " בין אלה היה האמן ואיש הרו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל