מרולקת הפירות במוזיאון (המוצגים שמורים בבקבוקי פורמלין)