המוזיאון לחקלאות שהיה בירושלים (1927-1920)

יהודית ענבר בשנות העשרים היה בירושלים מוזיאון לחקלאות ולטבע . היה זה אחד המוזיאונים הראשונים בארץ , שנוסדו על-ידי יהודים , והוא היה הגדול והפופולרי שבהם ונהנה ממספר מבקרים רב . המוזיאון , שהוקם על-ידי ההסתדרות הציונית ומומן על ידה , שכן ב '' בית מחניים , " שברח ' שבטי ישראל , 34 במקום שנמצאות כיום כמה מהמחלקות הראשיות של משרד החינוך והתרבות ולשכת השר . המוזיאון נוער לתעד ולהציג את הגידולים החקלאיים האופייניס לארץ וללמד את המתיישבים היהודים את שיטות החקלאות המודרנית ולהבליט את הישגיה : " לעורר תשומת לב הקהל הרחב והממשלה על התקדמות החקלאות העברית החדשה בארץ המשוחררת " ( קטלוג המוזיאון , תרפ '' ו . ( 1926 / כן הוצגו מוצגים הקשורים לחי ולצומח של ארץ-ישראל . ראשיתו של המוזיאון בשנת תרס"ט 1919 / בתערוכה חקלאית שהתקיימה ביפו ואשר נועדה "למשוך את לב האיכרים העבריים ולעניין אותם בגידולים השונים : פיתוח צמחי שדה ... על-ידי הצגת דוגמאות ממשקים למופת ושעורים מעשיים בקשר למוצגים שבתערוכה" ( קטלוג תרפ"ו . ( 1920-ב עברה התצוגה לירושלים בשמשה בסיס למוזיאון לחקלאות ולטבע . מייסד המוזיאון היה מר י . אטי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל