רשמי ביקור מספר האוררוים: שולמית אלוני ויו ייר ועדת החינוך של הכנסת, נחמן רז