הוסר לפי דרישת המושל הצבאי ר.ברי0י ‭1919-ב‬ (למסה)