‭.3‬ קאפלה קנ1נה ושרידים צלבנים לידה בדיר א-סולסאן