השומרים המוסלמים יושבים על ספסל בכניסה לכנסיית הקבר. מפתחות מכנסיה נמצאים בידי המוסלמים ועד ‭1834-ל‬ הם גבו דמי כניסה גבוהים מהמבקרים