מראה פני העיר ובנ"ניה במבט מצפון-מזרח לדרום-מערב, בצילום מן המאה הקודמת