סביל בירושלים שהוקם בידי סולימאן המפואר והנושא את שמו. צילום ‭1875-מ‬ בערך