השרידים הקדומים המשוקעים בבתי הכנסת הספרדיים. בשרסוט השרירים בבית הכנסת יוחנן בן-זכא 1 ובבית הכנסת האיססנבול'