חתך המצב הנוכחי לרוחב בתי הכנסת. מימין לשמאל: בן‭7-‬כאי, האמצעי והאיסטנבול'