הצעת השחזור למבנה הכנסיה והבפטיסטריון או הקאפלה הנוספת. כנראה, כנסיית סט. פטרוס הצלבנית