המצבה לזכר חללי מלחמת העצמאות בשיח' באדר. זהו השריד היחיד לבית העלמין, לארור שהחללים הועברו מכאן