בית דוידוף ששוקם בתרומת יהדות דרום אפריקה. למעלה: מרכז הכוזרי למלאכת יד.