תפארת העבר לעומת ההזנחה בהווה. למעלה: בית יהודיוף (הארמון‭,(‬ מהבתים המפוארים שהוקמו בירושלים בראשית המאה, בבחינת עדות לבנייה המפוארת שאיפיינה את השכונה.