תכנית שכונת הבוכרים מראשית תקופת המנדט. בול0 התכנון הקפדני והרחובות הישרים והרחבים, שהיוו תופעה יוצאת דופן בשכונות הראשונות של ירושלים