הכנסיה ב»נזר המצלבה, תכנית /חתך (לפי א. פיארוגוי, ‭(1860‬