עולי וגל רוסיים בירושלים בראשית המאה, על רקע מנזר המצלבה