תוכן העניינים

הקדמה 5 וסיליוס צפיריס / מנזר המצלבה בירושלים 9 מנחם לוין / מאה שנים לשכונת הבוכרים בירושלים 22 רמי יזרעאל / בית העלמין היהודי בשיח ' באדר 32 מאיר בן-דב / למקור תכניתם של בתי הכנסת הספרדיים ברובע היהודי 37 ירושלים בתקופה העות'מאנית ( לפי הו . וינסאן ) 42 נתן שור / מראה פני העיר ואתריה בספרות עולי הרגל 53 מראה פני העיר בתאורו של לונץ 72 ( 1876 ) אלי שילר / חזקת העדות הנוצריות במקומות הקדושים בירושלים 79 אלי שילר / "אבן בארמון הזכוכית" - המחלוקת סביב בית זיבנברג 100 יהודית ענבר / המוזיאון לחקלאות שהיה בירושלים 104 ( 1927-1920 ) יהואש ביבר / בעקבות בצלאל הישן 110 התערוכה לנפילת הרובע ההיהודי בתש " ח : יום אחד אחרון 113 בית הרב קוק בירושלים 115 המרכז להדרכה בירושלים ע"ש פרופ' זאב וילנאי פותח שעריו 118 מכתבים למערכת 119 ביקורת ספרים 120  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל