המחלקה לזוא1לוגיה במוזיאון לחקלאות שהיה בירושלים בשנות העשרים. בתמונה - אוסף הציפורים של הזואולוג העברי הראשון, ישראל אחרוני, שהועבר בשלמותו מ"בצלאל‭."‬ ר' עמ' ‭109-104‬