בית זיבנברג; שרידי העבר נחשפים מתחת ליסודות הבית. אטרקציה בקנה מידה עולמי והמחלוקת סביבו. ר' עמי ‭103-100‬