מטוב ירושלים

אריאל כתב עת לידיעת /* רץ-ישרא ? כס 7 י ו תשב א נובמבר 1990 אריאל כתב עת לידיעת ארץ-יעוראל שנה שתיים-עשרה / חוברת 77 נובמבר / 1990 כסלו תשנ " א 1990 © כל ר 74 כויות שמורות להוצאת ספרים אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים . אין להעתיק מספר זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור . מטוב ירושלים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל