מפה מסי ‭.3‬ במל חיפה ומיקומו ביחס לשטחי המגורים והתעשייה