הנמלים הים־תיכוניים של ישראל בהשוואה לדגם "הנמל הים־תיכוני"

מבוא : נמלים וערי נמל בחוף הים תיכוני של ישראל נמצאים שני נמלים פעילים ומספר אתרים ששימשו בעבר הרחוק או הקרוב כנמלים . הנמלים הפעילים הם צעירים יחסית ! העבודות המכניות לבנייתו של נמל מים עמוקים בחיפה החלו לפני 50 שנה ( בשנת . 1929 ראה : Port of Haifa ( Authority , 1959 ונמל אשדוד החל לפעול לפני כ 15 שנה ( בשנת . 1965 ראה : Karmon , . ( 1966 לעומת זאת , אף אחד מן הנמלים ההיסטוריים לא המשיר לפעול כנמל מסחרי מודרני . זאת היא תופעה חריגה באיזור הים התיכון , שבו רוב רובם של הנמלים הפעילים מבוססים על נמלים שראשיתם בתקופות היסטוריות קדומות — פניקית , יוונית או רומית . מ 270 נמלים מסחריים הפעילים היום , 235 מבוססים על נמלים היסטוריים . יחד עם זה מן הראוי לציין , ש 400 נמלים היסטוריים שהיו פעילים בעבר שוב אינם משמשים כיום נמלים של ממש , וחלק גדול מהם משמש עתה רק בתור נמלי ספורט ונופש Karmon , 1980 , pp . ) . ( 11-21 במאה השנים האחרונות הוקמו בים התיכון בסך הכל 35 נמלים חדשים ורק 13 מהם במאה העשרים ( ביניהם י חיפה ואשדוד , ( אך כמעט כולם הם נמלי נפט Karmon , 1980 , ) , ( pp . 65-68 וביניהם אפ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל