נמלים וזיקתם ולעורף היבשתי

חוף , מובנו לדידנו הוא בראש ובראשונה - נמלים . אפשר לדבר על החוף גם מבחינה צורת טבע או מבחינת מישור חוף או הישובים שבו וכדומה , אבל הכוונה העיקרית היא לנמלים ולכן מצאתי לחובה לנסות להגדיר מהו נ מ ל . כשאנחנו רואים על חוף הים איזה תל , אנו מיד מכריזים על גילוי נמל ובדרך כלל גם צודקים . במרוצת ההיסטוריה שינו הנמלים בתוף הארץ את מקומם פרט אולי ליפו ולעכו , ששמרו על מקומן , אם כי שתים אלה אינן משמשות היום כנמלים . הדרישות לגבי נמל , שונות הן מתקופה לתקופה . הדרישות מנמל נפט במחצית השניה של המאה העשרים שונות מדרישות מנמל שאליו הגיעו בימי קדם אניות מכרתים . נותרו העקרונות . הנמל הוא מפגש בין שתי צורות של תובלה : תובלה יבשתית ותובלה ימית . מהי חשיבותה של תובלה ימית ? חשיבותה של תובלה יבשתית מובנת מאליה . כל דבר שעלינו להוביל , אפילו הגשת האוכל מהצלחת לפה הוא תהליך של תובלה . החקלאי מוביל את יבולו לביתו ומאחסנו . ברור שהתובלה היבשתית מהווה את הצעד הראשון של תהליך התובלה בכלל ואילו תובלה ימית מופיעה מאוחר יותר כשקודמת לה ההשטה על נהרות . במצרים מצאו סירות שגילן כשבעת אלפים שנה ואנחנו יודעים שגם...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל