נמלים

נמלי הארץ המאמרים על הנמלים משקפים את התעניינות המחבר בבעירת הספנות והנמלים בעיקר בשנים , 1975-1 971 בעת ששימש כמנהל "המרכז ללימודי ים" באוניברסיטת חיפה , ובנסיעותיו הרבות להכנת הספר "נמלי העולם" , 1981 ) באנגלית . ( בספר זה יושמו כמה תיאוריות מקוריות על השיט הימי . בשיט בים התיכון , ובעיקר בנמליו , עוסקים שני מאמרים . האחד , " נמלים וזיקתם לים ולעורף היבשתי" , ( 1978 ) סוקר את הנושא בצורה כללית לגבי חופי הים התיכון והים האדום . עיקר מגמת המאמר היא להצביע על כך שהשפעתה של צורת החוף על בחירת מיקומו של נמל הולכת ופוחתת ביחס לשיקולים של תחבורה יבשתית ושל עורף מסחרי . הנושא מודגם כמספר נמלים בים התיכון על רקע השינויים הטכנולוגיים לתקופותיהם . המאמר "הנמלים הים-תיכוניים של ישראל בהשוואה לדגם הנמל היםתיכוני" ( 1980 ) מהווה העמקה והרחבה של הנושא הקודם . הוא מנתח את נמלי הים התיכון מבחינת התנאים הפיסיים והשפעתם על הנוף התרבותי של ערי הנמל , ויצירת הטיפוס המיוחד של "הנמל הים-תיכוני" , שהפכו במאה העשרים למוקדי תיירות . המאמר עוסק בנמלים המודרניים בישראל והתפתחותם ההיסטוריה , ומגבלותיהם - לפיתוח ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל