מפה מס' 2 שינויים בגבולות ירדן לפי הסכם עם ערב הסעודית, ‭.1965‬ ‭Philby. op. cit. ,38 1956. p. 119-136 C. M. BLoomfield: Egypt, Israel, and the Gulf of Aqaba. Toronto ,37‬