מפה מס' 1 ‭.1‬ כוון שכיח של רוחות קיץ בינוניות ‭.2 ;‬ כוון שכיח של רוחות קיץ חזקות ‭.3 ;‬ כוון שכיח של רוחות חורף בינוניות ‭.4 ;‬ כוון שכיח של רוחות חורף חזקות ‭.5 ;‬ דרכי שיירות ראשיות ‭.6 ;‬ דרכי שיירות משניות. ‭Ibid. p. 32 .6‬