מעמדה הגיאופוליטי של אילת ותמורותיו ההיסטוריות

. 1 המצב הגיאוגרפי של אילת ניתוח גיאופוליטי מתייחס בדרך כלל לאיזור נרחב , הממלא תפקיד בריכוז של יישוב או פעילות כלכלית ומדינית 1 מקומות בודדים עשויים למלא תפקיד כזה , רק כשהם נמצאים במצב תחבורתי מיוחד — כגון ליד מעבר על הנהר , או בכניסה למעבר הררי , מיצרי ים או יבשה , ולפעמים גם איים . מקומות כאלה מגיעים בדרך כלל למעמעד מיוחד , בתקופה היסטורית מסויימת בגלל תנאיה הטכנולוגיים והמדיניים . נדירים ביותר הם המקרים , שמקום כזה יחזיק מעמד גם בתקופות היסטוריות משתנות ; דבר כזה קורה רק כשהמקום נמצא במסלול של תנועה עולמית , אך בתוך סביבה המשתנה אך במעט , כך שתפקידו של המקום מגיב רק על תמורות גדולות החלות במצב הפוליטי העולמי . אילת משמשת דוגמה למצב כזה . במעמדה חלו תנודות חריפות ביותר , הנעות בין מצב של חוסר חשיבות מוחלט ועד למצב של מוקד כלכלי ואסטראטגי . במאמר זה נעשה נסיון לנתח את התמורות האלה במסגרת התנאים ees טוריים של השייט בים האדום ושל דרכי המדבר העוברות את אילת . אילת * שוכנת במקום , שאינו אלא נוה מדבר קטן . מימיו מספיקים להשקיית מטעי תמרים ושדות תבואה שיש בהם לכלכל יישוב חקלאי בן כמה מאות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל