אילת וסביבתה מקרא: ‭.1‬ גבול בינלאומי; ‭.2‬ כביש ‭.3‬ גבול תחום תכנון עירוני; ‭.4‬ מרכז העיר! ‭.5‬ אזורי-־ מגורים) ‭.6‬ איזור הרחבת הנמל! ‭.7‬ שרה־תעופר‭.8 !.‬ איזור־תעשייה מתוכנן! ‭.9‬ אזורי־ נופש! ‭.10‬ איזור בעל שיפועים נוחים! ‭.11‬ הרי שחם.